10MILA - www.10mila.se 10MILA 10MILA
10MILA - 2005 10MILA - 2006 10MILA - 2007 10MILA - 2008 10MILA - 1945-2004
Huvudsponsor:  Bofors Defence Sponsorer:  Fortum
2005 Nyheter och information Tävlingsinformation Press/Media Anmälan Kontakt
 Inbjudan  PM Startlista Översikts- och TC-kartor
 Sprint - Elitserien  Om arrangemanget  Upplands Bro Kommun  Livgardet
 
Sprinttävling - Elitserien - 2005-04-22


Idre Fjäll Elitserien


|| Inbjudan || Uttagna löpare Elitserien || PM || Startlista ||

10MILA inbjuder till deltävling tre i Elitserien 2005
Fredag 22 april, sprintdistans

Arrangör
Tävlingen arrangeras av SoIK Hellas, med stöd av Tullinge SK, på uppdrag av Tiomilaföreningen.

Klasser
H/D21Elitserien, H/D10-80, Öppen 1-3, U1-4.

Anmälan
Via Klubben online senast måndagen den 11 april.
Anmälan och efteranmälan i undantagsfall skriftligt, ange sportident-nummer: SoIK Hellas, c/o Errol Wicksell, Slagstavägen 115, 145 73 Norsborg eller e-post errol.w@bredband.net
Om du vill få bekräftelse på din skriftliga anmälan, bifoga ett förfrankerat kuvert med returadress. Uttagning till Elitserien sker enligt SOFT:s regler för denna.

Efteranmälan
Via Klubben online mot 50% förhöjd avgift senast måndagen den 18 april kl 15.00.
Eventuell skriftlig efteranmälan, adress se ovan liksom för e-post.
Efteranmälan även på tävlingsplatsen tävlingsdagen fram till kl 15.00 mot 100% förhöjd avgift.

Anmälningsavgift
Elit 150:- kr, vuxna 80:- kr, ungdom inklusive U-klass t o m H/D16 35:- kr och motsvarande i Öppen klass. Faktureras efter tävlingen.

Startlista och PM
Deltagare till Elitserieklass meddelas snarast efter deltävlingen i Hässleholm den 17 april genom att deltagarlistor läggs ut på SOFT:s och 10MILA:s hemsidor.
I samband med avprickning på samlingsplatsen erhålles även ett mer detaljerat PM för tävlingen. Information och PM också via www.10mila.se

Stämplingssystem
Sportident, går att hyra bricka för 25 kr/dag, anges vid anmälan.

Återbud
Elitklasser: Senast onsdag 20 april kl 12.00 via telefon 08 - 531 809 73.

Samling
Slagstabadet. Vägvisning efter väg E4, Södertälje-Stockholm, vid trafikplats Fittja/Slagsta. 1 km till parkering. Parkering - tävlingscentrum ca 500m.
Allmänna kommunikationer: Tunnelbana till Fittja. Därifrån buss 702 mot Hallunda Centrum. Avstigning vid hållplats Lavendelvägen, 700 m från tävlingscentrum.

Första start
Första start: Elitserien 15.30, övriga klasser 17.30.
Avstånd TC - start 1100 m. Efteranmälda startar före.

Karta
Skala 1:5 000, ekvidistans 2,5 m, 2005.

Terrängbeskrivning
Bostadsområde med terrängpartier, som ger en blandning av park- och skogsmark. Lätt till måttligt kuperat. Ett stort antal stigar och parkvägar genomkorsar området.

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Gunnar Nyberg, SoIK Hellas.
Banläggare: Johnny Lundin, SoIK Hellas.

Ban- och tävlingskontrollant
Lars Forsberg, Stockholms Orienteringsförbund.

Logi
Samma som för 10MILA. Arrangören erbjuder transport från sprinttävlingen till 10MILAs logiplats efter tävlingen, se www.10mila.se .

Info
Gunnar Nyberg, 070 - 433 27 18.

Gamla kartor
Kan beställas från SoIK Hellas, c/o Åke Johansson, Vedevågslingan 5, 124 74, Bandhagen, e-post sven-ake3@telia.com Kartan kostar 25:- kr/st + porto. 


 
  Föreningen Tiomilakavlen. Webmaster 10MILA.10MILA