Svenska English Suomalainen

Tävlings-PM

10MILA-budkavlen, 5-6 maj 2012

PDF-version

För Öppna banor se särskilt PM.

När det refereras till hemsidan är det http://www.10mila.se som avses.

 

Tillägg till PM

Lagsammansättning ungdomskavlen – 2012-05-01

Som framgår av inbjudan ska två sträckor i sin helhet besättas med flickor. Detta kontrolleras i lagsammansättningen i Eventor. Lag som inte uppfyller villkoret diskvalificeras med omedelbar verkan.

Mobilnummer till lagledare – 2012-05-02

I Lagsammansättning nedan står att mobilnummer skall anges vid laganmälan i Eventor. Detta är inte möjligt, utan mobilnumret kommer att tas upp när lagkuverten lämnas ut.

Kartjustering – 2012-05-04

Under det senaste veckorna har det varit skogsarbeten i tävlingsterrängen. Framför allt är det gallring och traktorspår i ett område men också ett nytt hygge. Kartor med kartjusteringar kommer att sitta inne i växlingsfållan på tornen för förvarningsskärmarna.


Samlingsplats/Arena

Markstridsskolan i Kvarn, vägvisning från väg 211, 12 km norr om Borensberg, därifrån ca 2 km till arenan. Vägvisning från väg 34 norr Borensberg och väg 51. Här finns trafik-/vägkarta till arenan: karta på Google Maps. Mer detaljerad karta finns under fliken Service på hemsidan. Arenakarta finns i programhäftet och under fliken Tävling på hemsidan.

Föreningspåse och lagkuvert

En påse per förening utlämnas i tävlingsexpeditionen fredag 4 maj kl 16:00-21:00 och lördag 5 maj kl 08.00-21.30. Lag som inte betalt samtliga avgifter till arrangören måste betala dessa innan föreningspåsen lämnas ut. Betalning med SEK eller kort.

Föreningspåsen innehåller ett lagkuvert per lag samt eventuellt hyrda SI-brickor. Varje lagkuvert innehåller tävlings-PM, informations-PM, nummerlappar, kartbiljetter, samt information om Öppna banor. Notera att lagkuverten EJ innehåller säkerhetsnålar.

Lagsammansättning

Lagsammansättning skall anmälas på Eventor senast fredagen den 4 maj klockan 21.00. Lagledarens mobilnummer skall anges. Förändring av lagsammansättning efter fredagen den 4 maj klockan 21.00 är möjlig mot en kontant avgift på 100 SEK per lag/tillfälle. Blankett finns på tävlingsexpeditionen på arenan där den även ska lämnas. Detta kan ske senast 3 timmar innan start för respektive kavle.

 • Kombinationslag enligt SOFT:s tävlingsregler medges.

Deltagande i flera kavlar

 • Det är tillåtet för damer som sprungit ungdomskavlen att delta i damkavlen och/eller herrkavlen.
 • Det är tillåtet för herrar som sprungit ungdomskavlen att delta i herrkavlen.
 • Det är tillåtet för damer, även de som sprungit under lördagen, att delta i herrkavlen.
 • Det är förbjudet att delta två gånger i samma kavle, gäller även tillfälligt sammansatta lag.
 • Öppna banor får springas både före och efter deltagande i 10MILA.

Kavlebank, alla kavlar

På hemsidan under fliken Service finns möjlighet att annonsera efter löpare eller lag.

Startposition

Startpositionen vid årets tävling motsvaras av placeringen vid 10MILA 2011 för de 100 första ungdomslagen och de 150 första dam- och herrlagen.

Nummerlapp

Skall bäras synligt på bröstet av alla löpare. Reklam får inte vikas in eller på annat sätt göras oläslig. Deltagande lag ordnar själva med säkerhetsnålar. Start utan nummerlapp är ej tillåten.

Kontroll av klädsel

I samband med insläpp i start-/växlingsfållor sker klädselkontroll. Det är löparens ansvar att klädseln är korrekt. Om klädseln inte uppfyller tävlingsreglernas krav släpps löparen inte in i växlingsområdet och felaktighet måste åtgärdas innan tillträde medges.

Spikskor får inte användas. Dobbskor med metalldubb är tillåtet.

Start

Ungdomskavlen:
11:30
Damkavlen:
14:15
Herrkavlen:
21:30

Incheckning till start sker i anslutning till växlingsfållan. Vid incheckningen knyts SI-brickan till löpare, sträcka och lagnummer med hjälp av en streckkod på nummerlappen. Alla löpare måste därför bära nummerlapp. Efter inpassering följer löparen markerad väg till startplatsen. Löpare vars SI-bricka inte knutits till lagnummer riskerar att uteslutas ur tävlingen. Inpassering ska ha skett senast 15 minuter före start.

Löpare ansvarar för att tömning av SI-bricka sker vid incheckningen.

Efter inpassering till startområdet får löparen inte lämna startplatsen. Fem (5) minuter innan start skall löparen vara uppställd vid karta med nummer motsvarande lagets startnummer.

Inför växling

Vid inpassering till växlingsområdet knyts SI-brickan till löpare och lagnummer. Löparen ansvarar för att tömning sker vid inpassering till växlingsområdet. Löpare vars bricka ej knutits till sitt lagnummer riskerar uteslutning av sitt lag ur tävlingen. Löparna uppmanas att ha nummerlappen väl synlig vid incheckningen och att checka in i god tid, speciellt ungdomar på sträcka två där många löpare ska in på kort tid.

Efter inpassering till växling får löparen inte lämna växlingsområdet.

Broar/Spång

I tävlingsområdet finns ett antal broar. Dessa kan bli hala vid fuktig väderlek.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med i huvudsak barrskog av varierande ålder, med bitvis mycket god sikt, som genomkorsas av mindre bilvägar och enstaka stigar. Både öppna och skogbevuxna sankmarker förekommer. Kulturmark förekommer i ungdomskavlen och i början på dam- och herrkavlen.

Svag till måttlig kupering, innehållande områden med små höjder, som i regel är redovisade med en till två höjdkurvor, samt en detaljerad sluttning.

Berghällar och sankmarker i riklig mängd gör tillsammans med undervegetationen terrängen omväxlande lätt- och tunglöpt.

Karta

 • Kartskala för samtliga klasser 1:10 000
 • Ekvidistans 5 m
 • Offsettryckt
 • Ritad 2010-2011 av Thorbjörn Gustafsson och Urban Åberg
 • Symboler enligt IOF:s normer
 • Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan. Kodsiffra är även tryckt på kartan vid respektive kontrollsiffra på dam-och herrkavlen.

Lokala karttecken

x Hinderbana/Stridsvagn (svart färg på kartan)

o Kolbotten (svart färg på kartan)

x Jordkällare (brun färg på kartan)

x Särpräglat träd (grön färg på kartan)

Förbjudna områden

Förbjudna områden är streckmarkerade med violett på tävlingskartan. Förbjudna områden med heldragen linje är även markerade med blå-gul snitsel i terrängen.

Kontroller

Kontrollerna är utmärkta med orange/vit skärm samt med en reflexstav på nattkontrollerna.

Vid varje kontroll finns minst två stämplingsenheter. Kontrollens kodsiffra finns markerad med svart text på vit bakgrund. Höjden på kontrollställningarna är cirka 60 cm.

Vissa kontroller är bemannade med funktionärer och/eller besöks av media under tävlingen. Fasta och rörliga TV-team finns i tävlingsområdet.

Stämplingssystem

Stämplingssystemet SportIdent används. Lag som hyr SI-brickor kvitterar ut dessa i tävlingsexpeditionen.

En SI-bricka får endast användas en gång i 10MILA-kavlen, alltså endast i en kavle. Dock får samma SI-bricka användas en gång även på en öppen bana.

Hyrda SI-brickor återlämnas komplett för varje lag på tävlingsexpeditionen. Samtliga SI-brickor måste vara återlämnade innan föreningens kartor hämtas på tävlingsexpeditionen. Ej återlämnad SI-bricka debiteras med 580 SEK.

Stämplingsbekräftelse

Vid stämpling med SI-bricka är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och ljudsignal erhålls från kontrollenheten som bekräftelse på att stämplingen är godkänd.

Så här fungerar registreringen tekniskt:

När brickan placeras i hålet läser först den elektroniska stämplingsenheten (basenheten) av bricknumret och sparar numret i sitt minne. Därefter överförs kodsiffra och tid till brickans minne samt till basenhetens minne.

I nästa steg läses brickans minne av och jämförs med minnet i basenheten. Detta görs flera gånger och om informationen som överförs fram och tillbaka är lika varje gång ges en bekräftelse. Om brickan dras upp innan bekräftelsen finns risk för att kodsiffra och tid inte har hunnit kopplas fullständigt till brickans minne, vilket medför att registrering i brickan därmed uteblir.

Avspärrade områden vid arenan

Avspärrade områden får inte beträdas. Områden som är avspärrade är att betrakta som tävlingsområde och överträdelse medför diskvalificering av laget.

Baninformation och växlingstider

Ungdom

Start:
11:30
Mål:
ca 13:41
Sträcka Gaffling Typ Längd* (m) Löptid Växlingstid Kartstorlek
1 Ja Dag (orange) 4820-4950 31 12:01 A4 (21x30 cm)
2 Nej Dag (gul) 3690 26 12:27 A4 (21x30 cm)
3 Ja Dag (orange) 4720-4840 32 12:59 A4 (21x30 cm)
4 Ja Dag (violett) 6510-6630 42 13:41 A4 (21x30 cm)

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel om 400m, 500m på 1:a sträckan.

Damer

Start:
14:15
Mål:
ca 18:06
Sträcka Gaffling Typ Längd* (m) Löptid Växlingstid Kartstorlek
1 Ja Dag 7520-7590 46 15:01 A3 (30x42 cm)
2 Ja Dag 7760-7830 47 15:48 A3 (30x42 cm)
3 Nej Dag 5730 35 16:23 A3 (30x42 cm)
4 Ja Dag 7280-7350 42 17:05 A3 (30x42 cm)
5 Ja Dag 10850-10920
(7310-7380**)
61
(43**)
18:06 A2 (42x60 cm)

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel om 900m, 600m på 1:a sträckan.

**) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart.

Herrar

Start:
21:30
Mål:
ca 08:06
Sträcka Gaffling Typ Längd* (m) Löptid Växlingstid Kartstorlek
1 Ja Natt 14290-14400 77 22:47 A2 (42x60 cm)
2 Ja Natt 8150-8260 46 23:33 A3 (30x42 cm)
3 Ja Natt 13850-13960 75 00:48 A2 (42x60 cm)
4 Nej Natt 17540 97 02:25 A2 (42x60 cm)
5 Ja Natt 9740-9820 53 03:18 A3 (30x42 cm)
6 Ja Natt/gryning 9740-9820 51 04:09 A3 (30x42 cm)
7 Nej Gryning/dag 6880 37 04:46 A3 (30x42 cm)
8 Ja Dag 13250-13340 67 05:53 A2 (42x60 cm)
9 Ja Dag 9030-9090 45 06:38 A3 (30x42 cm)
10 Ja Dag 17710-17800
(13190-13280**)
88
(66**)
08:06 A2 (42x60 cm)

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel om 400m, 800m på 1:a sträckan.

**) Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart.

Ljusförhållanden under tävlingen

Lördag:
Solen går ner 20:59
Söndag:
Solen går upp 04:49

Passertidsterminal

Det finns möjlighet för löpare och lagledare att följa lagens framfart i skogen vid passertidsterminaler i växlingsfållan. För att se tidpunkt och placering när ett lag har passerat skriver man in lagets startnummer eller stoppar en av lagets löparbrickor i SI-enheten.

Tracking med GPS-sändning

Det är obligatoriskt att bära GPS-sändare för de löpare i ungdoms-, dam- och herrkavlen som väljs ut. Om lag nekar att bära sändare enligt arrangörens föreskrift, utesluts laget omedelbart ur tävlingen. GPS-enhet hämtas vid växlingsfållan senast 20 minuter före start eller beräknad växlingstid och ska bäras i västen som tillhandahålls av arrangörerna och på föreskrivet sätt. Personal hjälper löparen att sätta på utrustningen.

GPS-enheten skall återlämnas omedelbart efter genomförd sträcka.

Återlämningen skall ske till funktionärer vid utgång från växlingsfållan.

GPS-tracking används på sista sträckan i ungdomskavlen och samtliga sträckor i herr- och dam-kavlen.

I ungdomskavlen bärs GPS-sändare på fjärde sträckan av de lag som anges nedan. Ytterligare lag meddelas efter att täten gått ut på sträcka 3. Det meddelas av speaker, samt på anslag vid ingången till växelfållan.

I dam- och herrkavlen bärs GPS-sändare av de lag som anges nedan. GPS-sändare bärs på samtliga sträckor. Ytterligare lag kan väljas ut för att bära GPS-sändare under tävlingens gång. De bär GPS-sändare från angiven sträcka till och med sista sträckan. Lag utöver de här angivna meddelas av speaker och på anslag vid ingång till växelfållan.

Ungdomslag som bär GPS-sändare på sista sträckan är:

 1. Södertälje-Nykvarn OF 1
 2. Helsingin Suunnistajat 1
 3. Ounasvaaran Hiihtoseura 1
 4. Ås-UMB Orientering 1
 5. Halden SK 1
 6. Lillomarka OL 1
 7. Tampereen Pyrintö 1
 8. Finspångs SOK 1
 9. Tormestorps IF 1
 10. Hestra IF 1
 11. OK Kolmården 1
 12. IK Hakarpspojkarna 1
 13. Stora Tuna OK 1
 14. Tullinge SK 1
 15. OK Roxen 1
 16. Sävedalens AIK 1

Damlag som bär GPS-sändare på samtliga sträckor är:

 1. Tampereen Pyrintö 1
 2. IFK Lidingös Skid o OK 1
 3. Domnarvets GOIF 1
 4. Stora Tuna OK 1
 5. Hellas Orientering 1
 6. OK Kolmården 1
 7. OK Hällen 1
 8. Leksands OK 1
 9. Göteborg-Majorna OK 1
 10. Sävedalens AIK 1
 11. Kalevan Rasti 1
 12. Halden SK 1
 13. MS Parma 1
 14. Koovee 1
 15. OK Linné 1
 16. Delta 1
 17. Bækkelagets SK 1
 18. Södertälje-Nykvarn OF 1
 19. Järla Orientering 1
 20. Linköpings OK 1
 21. OK Tisaren 1
 22. Eksjö SOK 1
 23. Konnerud IL 1
 24. OK Pan Århus 1
 25. Tullinge SK 1
 26. SK Pohjantähti 1

Herrlag som bär GPS-sändare på samtliga sträckor är:

 1. Kalevan Rasti 1
 2. Halden SK 1
 3. Södertälje-Nykvarn OF 1
 4. Järla Orientering 1
 5. Göteborg-Majorna OK 1
 6. OK Denseln 1
 7. Kristiansand OK 1
 8. IFK Lidingös Skid o OK 1
 9. Turun Metsänkävijät 1
 10. Vehkalahden Veikot 1
 11. Malungs OK Skogsmårdarna 1
 12. OK Hällen 1
 13. IFK Göteborg 1
 14. Vaajakosken Terä 1
 15. OK Linné 1
 16. Bækkelagets SK 1
 17. Tampereen Pyrintö 1
 18. MS Parma 1
 19. Angelniemen Ankkuri 1
 20. IFK Moras OK 1
 21. OK Tisaren 1
 22. Delta 1
 23. Rehns BK 1
 24. OK Pan-Kristianstad 1
 25. Stora Tuna OK 1

Vätska

Vätska i form av tempererat vatten och Enervit sportdryck finns på de längre banorna. Vätskestationerna är utmärkta på tävlingskartan.

Inkommande löpare till växel

Inkommande löpare springer in i växlingsfålla markerad med sträckans nummer. Löparen stämplar vid mållinjen. Utebliven stämpling innebär diskvalificering.

Följande fållor används för de olika sträckorna för respektive kavle: Fållskiss

Kartan lämnas till funktionär och karta för nästa sträcka tas vid växlingsplanket där växling sker till nästa löpare. Löparen ansvarar själv för att rätt karta tas vid växel. Saknad karta kan hämtas i vagn vid slutet av växlingsplanket. I ungdomskavlen är andrasträckans båda kartor på kartplanket packade i en gemensam plastficka. Inkommande löpare går efter växling till avläsning av SI-bricka (utcheckning).

Målgång

För sistasträckans löpare är det förbjudet att byta fålla. Inkommande löpare springer in i fålla markerad med sträckans nummer. Om fel fålla valts måste löparen vända om till fållans början och därefter välja rätt fålla. Vid behov avgörs placering av måldomare vid passering av mållinjen. Löparen målstämplar därefter i målstationen som står några meter efter mållinjen. Efter ca 20 lag stämplar lagen i målstation på mållinjen. Kartan lämnas till funktionär. Löparen går därefter till avläsning av SI-bricka (utcheckning).

Viltrapportering

Rapport om i första hand klövvilt (älg, rådjur etc) anmäls till viltrapporten som finns i anslutning till utcheckningen.

Ej godkänt lag

Lag som registrerats som ”ej godkänd” får besked om detta vid utcheckningen och hänvisas till röd utgång för utredning. Ej godkända lag redovisas på resultattavlan snarast möjligt efter växling. Laget får dock fortsätta tävlingen utom tävlan. Om laget är bland de främsta på kommande sträckor kommer laget att kvarhållas av funktionärer vid kartplanket tills det gått 30 minuter efter ledande lag. Detta för att inte laget skall påverka utgången av tävlingen.

Lagledare/löpare som vill föra talan mot ett ej godkänt lopp vänder sig till sekretariatet senast 60 minuter efter målgång på berörd sträcka.

Omstart

Ungdomskavlen:
lördag kl 14:45
Damkavlen:
lördag kl 19:00 (kartlyse rekommenderas)
Herrkavlen:
söndag kl 10:30

Sista sträckan är avkortad för omstartande lag i dam- och herrkavlarna.

Omstartskartorna på sistasträckorna är i damkavlen märkta med sträcka 6 och i herrkavlen med sträcka 11.

Växlingsfållan stänger 20 minuter före ovanstående tider.

Omstartande löpare måste springa den sträcka som angavs vid laganmälan. De lag som deltar i omstarten placeras i resultatlistan efter de lag som fullföljt tävlingen utan medverkan i omstarten.

Lag som utgått eller tidigare diskvalificerats får delta i omstarten.

Maxtid

Maxtid är 3 timmar efter omstart i herrkavlen och 2 timmar efter omstart i övriga budkavlar.

Löpare som utgått

Löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat mållinjen och avläsningen måste gå till utcheckningen för avläsning av SI-bricka. Löparen kommer annars att registreras som ”Kvar i skogen” och onödigt eftersök startas.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen. Följande är några av de viktigaste:

Det är den tävlandes ansvar att känna till våra tävlingsregler. Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd.

Tävlande är skyldig att respektera de förbjudna områden som är markerade på kartan och/eller banpåtrycket.

Tävlande är skyldig att följa snitslad sträckning hela vägen.

Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som skadat sig.

Toaletter

Toaletter för publik och löpare finns på arenan, även handikappanpassade toaletter finns. För utgående löpare finns toaletter även i växlingsfållan.

Omklädning, dusch & bastu

Varmdusch 200 m från målet, ”startrakan” västerut. Bastu finns mot en avgift av 20 SEK. Biljetter köpes i anslutning till bastun.

Sjukvård

Sjukvård finns på arenan från kl 11.00 den 5 maj till tävlingens slut. Sjukvården på arenan finns i första hand till för tävlande. I nödfall finns även plats för publik med mindre skador.

Under damkavlen kommer det att finnas en sjukvårdsplats ute i tävlingsområdet, se markering på tävlingskartan.

Under herrkavlen finns det två sjukvårdsplatser i tävlingsområdet, se markeringar på tävlingskartan. Arrangören har också tillgång till terrängfordon.

Deltagare på ungdomskaveln hänvisas till sjukvården vid arenan.

Samtliga kontrollvakter är utrustade med första förband och mobiltelefon.

Överdragskläder

Överdragskläder hanteras av respektive lag. Borttappad utrustning etc. kan efterfrågas i tävlingsexpeditionen under tävlingsdygnet. Efter tävlingen finns namn på person som kan svara på frågor om tillvaratagen utrustning på hemsidan. Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 15 juni 2012.

Budkavle

Under tävlingen utgör tävlingskartan budkavle. Budskapet för kavlen läses upp i högtalarna i samband med målgång.

Prisceremoni

Prisceremoni genomförs vid scenen vid tidpunkter enligt nedan:

Ungdomskavlen:
lördag kl 14:20
Damkavlen:
lördag kl 19:30
Herrkavlen:
söndag kl 10:00

Kartutlämning

Utlämning av tävlingskartor sker för alla klasser i tävlingsexpeditionen efter omstart i herrkavlen och fram till kl 13.00. Utlämning sker endast mot uppvisande av kartbiljett (finns i lagkuvertet).

Lag som lämnat tävlingen innan kartor lämnas ut kan få sina kartor per post mot en avgift av 100 SEK. Adressuppgift och betalning lämnas i tävlingsexpeditionen.

Kontrollanter

Tävlingskontrollant
Fred Strömsten, Stockholms OF och Föreningen Tiomilakavlen
Bankontrollanter
Lennart Gustafsson Boxholms OK Christer Karlsson Boxholms OK
Lars Roos, Föreningen Tiomilakavlen

Tävlingsledning

Tävlingsledare
Håkan Åberg 070-625 02 45
Per-Martin Gustavson 070-633 80 78
Banläggare
Anders Åberg, ungdomskavlen
Urban Åberg, damkavlen
Thorbjörn Gustafsson, herrkavlen
Informationschef
Lennart Sturesson 070-665 11 34

Tävlingsjury

Sammankallande
Fred Strömsten, 070-783 35 82
Ungdomskavlen
Carina Bergander, Eksjö SOK
Erik Daniels, Attunda OK
Jonas Giding, Vallentuna-Össeby OL
Damkavlen
Vivianne Lindstam, SOL Tranås
Niklas Henriksson, Attunda OK
Sören Eriksson, Länna IF
Herrkavlen
Sven-Åke Karlsson, IK Hakarpspojkarna
Stefan Knorn, Attunda OK
Torbjörn Lännevall, OK Roslagen
Tävlingsledning
Håkan Åberg. Tjällmo Godegårds OK
Per-Martin Gustavsson, Tjällmo Godegårds OK
Sponsorer
 • Motala kommun
 • Linköpings kommun
 • Holmen
 • Försvarsmakten
 • Fortifikationsverket
 • Arla Plast
 • NCC
 • BoreNet
 • Tjällmo Handel
 • Vaccinering
 • Mättjänst
 • Intersport
 • Petzl
 • Linköpings universitet
 • Selecta
 • Arktic-Cool
 • Danske Bank
 • Däckpartner
 • Prodelox AB
 • KPMG
 • Platen
 • Motala verkstad
 • Agero
 • Omega Point
 • Motala Motormuseum
 • Vattenfall
 • Häggbergs Traktor & Maskin
 • WSP Sverige
 • Stures Rör
 • Östergötlands idrottsförund
 • Vätternrundan
 • FRICK Event & Konsult
 • Sterisol
 • IT Bolaget Per & Per
 • Tekniska Verken
 • Coor
 • Elgiganten
 • Peab
 • Lambertsson
 • Ramirent
Arrangörer