Svenska English Suomalainen

Inbjudan

PDF-version

På uppdrag av Föreningen Tiomilakavlen hälsar 10MILA-föreningen i Östergötland 2012 orienterare och publik välkomna till den 67:e budkavlen för herrar, den 36:e budkavlen för damer samt den 21:a budkavlen för ungdomar.

Budkavlen genomförs lördag–söndag 5–6 maj 2012 i anslutning till den militära utbildningsanläggningen P4 Kvarn norr om Borensberg i Östergötland. Tävlingshelgen inleds med en sprinttävling i centrala Linköping fredag den 4 maj, där nya Silva League för den svenska eliten ingår. Redan på fredagen kan man också springa individuella öppna banor.

Då ses vi alltså i de östgötska skogarna i norra länsdelen. Det är tredje gången 10MILA arrangeras av Östergötaklubbar och vi vågar lova ett lika lyckat arrangemang som vid Timmergata, Kolmården 2004 och Finspång 2010.

Området ni kommer att springa i har bl.a. sett två 43-kavlar samt ett USM passera revy. Det har inte passerat obemärkt, för många bom-minuter har lagts i dessa marker och många ”varför slarvade jag med sista säkra” har med all säkert uttryckts efter ett inte helt prickfritt lopp. Problemet är inte att det är extremt komplicerat, snarare att det varierar från snabbt lättläst till detaljerade, finskurna områden med sluttningar och sankmarker som ställer stora krav på orienteringssäkerhet, inte minst på natten.

Mottot för årets 10-mila är

TTU

Tufft:
pga banlängder som är något längre än normalt.
Tekniskt:
pga att vissa områden kommer att kräva en mycket god orienteringsteknik för att undvika misstag.
Utmanande:
pga variationen orienteringstekniskt, från det enkla snabba till det svåra orienteringstekniskt krävande, att hitta balansen.

Nyheter 2012

I år kan vi erbjuda boende i sängar på logement i militärförläggningen i Kvarn.

Sprinten

Silva League genomförs fredag 4 maj i centrala Linköping.

Samling/Arena

Arenan ligger vid försvarets anläggning vid Kvarn norr om Borensberg i Motala kommun. Vägvisning från riksväg 211 och riksväg 34 norr Borensberg. Koordinater N 58° 38’ 28’’ E 15° 18’ 58’’

Klassindelning och preliminära banlängder

Ungdomskavlen

Start lördagen den 5 maj kl. 11.30. Beräknad målgång ca kl. 13.45. Omstart preliminärt kl. 14.45. Laget måste innehålla minst två flickor. Ålder upp till och med HD 16. På sträcka 2 är det tillåtet att ha två löpare.

Sträcka Gaffling Svårighetsgrad Banlängd (km)
1 ja orange 5
2 nej gul 3,5
3 ja orange 5
4 ja violett 6,5

Ca 500m snitsel ingår i banlängden.

Damkavlen

Start lördagen den 5 maj kl. 14.15. Beräknad målgång ca kl. 18.00. Omstart preliminärt kl. 19.00.

Sträcka Gaffling Banlängd (km)
1 ja 7,5
2 ja 7,5
3 nej 5,5
4 ja 7
5 ja 10,5*

* Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart.

Ca 900m snitsel ingår i banlängden.

Herrkavlen

Start lördagen den 5 maj kl. 21.30. Beräknad målgång ca kl. 08.30. Omstart preliminärt kl. 10.30.

Sträcka Gaffling Banlängd (km)
1 ja 14
2 ja 8
3 ja 14
4 nej 17,5
5 ja 9,5
6 ja 9,5
7 nej 7
8 ja 13
9 ja 9
10 ja 18*

* Förkortad banlängd för de lag som går ut i omstart.

Ca 500m snitsel ingår i banlängden.

Individuella öppna banor

Bana Svårighetsgrad Banlängd (km) Målgrupp
ÖM1 Vit nivå 2.4 Nybörjarbana
ÖM3 Gul 2.9 Lätt bana ungdomar o vuxna
ÖM4 Gul 4.9 Lätt bana vuxna
ÖM5 Orange 3.3 Medelsvår bana
ÖM6 Röd 5.1 Medelsvår bana
ÖM7 Blå 3.1 Äldre erfarna löpare
ÖM8 Svart 4.3 Träningsbana 10-milalöpare
ÖM9 Svart 7.2 Träningsbana 10-milalöpare

De öppna banorna har separat start och mål 1000 m väster arenan och går i ett annat område än budkavlebanorna.

Anmälan på arenan. Ingen föranmälan. Deltagare i 10MILA tillåts springa öppna banor.

Starttider för öppna banor:

Fredag 4/5 kl. 15.00 – 18.00
Lördag 5/5 kl. 09.00 – 18.00
Söndag 6/5 kl. 08.00 – 11.00

I övrigt se separat inbjudan.

Tävlingsinformation

Karta

Kartskala för samtliga klasser: 1: 10 000.

Ekvidistans: 5 m.

Offsettryckt 2012.

Ritad 2011 av Thorbjörn Gustafsson och Urban Åberg, som också ritat kartorna för Natt-SM 2010 och USM 2005.

Öppna klasser, skala 1:10 000, ekvidistans 3–5 m, ritad 2011 av Nils-Erik Åberg.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark, i huvudsak barrskog av varierande ålder, med bitvis mycket god sikt, som genomkorsas av mindre bilvägar och enstaka stigar. Både öppna och skogsbevuxna sankmarker förekommer. Kulturmark förekommer i ungdomskavlen och i början på dam- och herrkavlen.

Kupering: Svag till måttlig kupering, innehållande områden med små höjder, som i regel är redovisade med en till två höjdkurvor, samt en detaljrik sluttning.

Framkomlighet: Berghällar och sankmarker i riklig mängd gör tillsammans med undervegetationen terrängen omväxlande lätt- och tunglöpt.

För öppna banor se separat inbjudan.

Stämplingssystem

Sportident.

 • Egna SI-pinnar får användas. SI-pinne 5, 6 och 9 kan användas på alla sträckor utom str 10 i herrkavlen, där endast SI-pinne 6 och 9 kan användas.
 • Ingen SI-pinne får användas mer än en gång i budkavlarna.
 • SI-pinnen kan även användas för öppna banor, dock endast en gång.
 • SI-pinnens nummer behöver inte anges innan tävlingen. Numret knyts till löparen vid incheckning.

GPS-tracking

GPS-tracking kommer att användas på ett antal sträckor i dam- och herrkavlarna. Vilka sträckor som berörs kommer att framgå av tävlings-PM och på www.10mila.se. Utrustning för GPS-tracking kommer att tillhandahållas av arrangören. Tävlingsledningen beslutar senast 1 timma före aktuell sträckas start vilka lag som berörs. För de lag som utses är det obligatoriskt att bära utrustning för GPS-tracking.

Lagsammansättning

Kombinationslag tillåts enligt SOFT:s tävlingsregler.

Tillfälligt sammansatta lag

I tillfälligt sammansatta lag är det tillåtet för deltagare som inte representerar förening anslutna till SOFT eller annat IOF förbund att delta. Medlem i SOFT-förening, som deltar i sådant lag, ska ha tillstånd av sin SOFT-förening att delta.

Deltagande i flera kavlar

 • Det är tillåtet för damer som sprungit ungdomskavlen att delta i dam- eller herrkavlen.
 • Det är tillåtet för herrar som sprungit ungdomskavlen att delta i herrkavlen.
 • Det är tillåtet för damer som sprungit damkavlen att delta i herrkavlen.
 • Det är förbjudet att delta mer än en gång i samma kavle.

Träningspaket

Fyra olika träningspaket finns tillgängliga. Mer information samt bokning på www.10mila.se.

Service

Hänvisning TC-karta

Se www.10mila.se.

Parkering - bil

Parkeringsavgift för bil ingår i anmälningsavgiften. Avstånd mellan parkering och arena är max 1 000 meter.

Parkering - buss

Parkering för buss måste beställas. Av- och påstigning för buss finns i anslutning till arenan.

Logi inomhus

 • På hårt underlag i skolorna i Tjällmo och Borensberg.
 • Med sängar i logement i anslutning till TC i begränsad omfattning.

Priser och bokning se nedan under Anmälan och bokning.

Övrigt boende bokas genom www.sveciatravels.se.

Tält och husvagn

Uppsatta militärtält kan hyras. Det går också att hyra plats för egna tält eller husvagn. Plats för egna vindskydd vid arenan kan hyras. Man kan även hyra tält i olika storlekar.

Service på TC

Marka, varmdusch, toaletter, bastu, Intersport sportförsäljning, sjukvård, radio 10MILA, webbsändningar, storbild, etc.

Press/media

Anmälan för pressackreditering görs på www.10mila.se. Anmälan för detta öppnar i januari.

Anmälan och betalning

Anmälan

Anmälan görs på Eventor senast 20 mars 2012.

Detta gäller laganmälan, hyra av SI-pinnar, logi på hårt underlag, hyra av militärtält, husvagns-, tält- och vindskyddsplatser men inte anmälan till Öppen klass. Anmälan registreras först efter att samtliga avgifter kommit arrangören tillhanda.

För sent inbetald avgift eller utebliven betalning medför att anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan på Eventor beräknas öppna 1 december 2011.

Sista tid för att lägga till löpare nr 2 på parallell-sträckan (sträcka 2) i ungdomskaveln via nätet är 3 maj kl. 24.00. Sista tid för lagändringar via nätet i samtliga klasser är 4 maj kl. 21.00.

Efteranmälan

Anmälningar och betalningar som kommit in 21 mars – 20 april innebär förhöjd avgift med 50 %. Anmälningar och betalningar 21 april – 3 maj ger förhöjd avgift med 100 % (se tabell Avgifter nedan).

Startposition

Startnummer följer fjolårets placeringar för de 100 bästa lagen i ungdomskavlen och 150 bästa i dam- och herrkavlen. För övrigt gäller att tidig anmälan ger lägre startnummer.

Avgifter (svenska kronor)

Avgift Anmälan
Senast 20 mars
Efteranmälan (+50%)
Senast 20 april
Efteranmälan (+100%)
Senast 3 maj
Ungdomslag 380/475* 570/712,50* 760/950*
Damlag 1 600 2 400 3 200
Herrlag 3 200 4 800 6 400
SI-pinne 30 30 30
Öppen bana, vuxen 100 100 100
Öppen bana, ungdom 50 50 50
Plats för vindskydd 5x5 m 450 675 675
Militärtält, monterat 2 200 3 300 3 300
Tältplats 10x10 m 800 1 200 1 200
Plats för husvagn eller husbil 600 900 900
Logi på hårt underlag (fred-sönd) 160 240 240
Logi i logement (fred-sönd) 450 675 675
Hyrtält ca 25 m² 6 200    
Trägolv 25m² 2 000    
Matta 25m² 2 000    
Bänkset 8 pers 250    
Gasolvärmare 2 100    
Extra gasoltub 1 000    

*) Gäller vid dubblering på andra sträckan.

Betalning

Ange klubbnamn. Betalning bekräftas genom e-post.

Avgifterna ska vara betalda för att klubben ska kunna hämta lagkuvert. Har betalningen gjorts 30 april - 3 maj ska kvitto på betalningen visas när man hämtar lagkuvertet.

Inbetalning i Sverige:

Betalningsmott.:
10-Mila 2012 Östergötland.
Bankgiro:
640-6714.

Inbetalning utanför Sverige:

Betalningsmott.:
10-Mila 2012 Östergötland
Valuta:
SEK. Betalning accepteras bara i svensk valuta.
IBAN:
SE62 8000 0848 0691 4903 9183
BIC/Swift:
SWEDSESS
Bank:
Swedbank, 10534 Stockholm.

Huvudfunktionärer

Generalsekreterare Kjell Holmström Björkfors GoIF 070-8390035 gs_2012@10mila.se
Tävlingsledare Håkan Åberg TGOK 070-6250245 tavling_2012@10mila.se
Bitr tävlingsledare Per-Martin Gustavsson TGOK 070-6338078 tavling_2012@10mila.se
Banläggare, ungdom Anders Åberg TGOK 070-2052027 banlaggare_2012@10mila.se
Banläggare, dam Urban Åberg TGOK 073-3442114 banlaggare_2012@10mila.se
Banläggare, herr Thorbjörn Gustafsson TGOK 076-1157869 banlaggare_2012@10mila.se
Banläggare, öppen Roland Alsén IFK Linköping 013-137470 roland.alsen@tele2.se
Information Lennart Sturesson Linköpings OK 070-6651134 info_2012@10mila.se
Press Jonas Lindell OK Motala 070-3232013 press_2012@10mila.se
Ekonomi Lars-Erik Henriksson Linköpings OK 070-3771299 ekonomi_2012@10mila.se
Tävlingskontrollant Fred Strömsten StOF/Föreningen Tiomilakavlen 070-7833582 fredstromsten@hotmail.com
Bankontrollant Lennart Gustafsson Boxholms OK 070-3201496 hageby.elservice@telia.com
Bankontrollant Lars Roos Föreningen Tiomilakavlen 070-3739655 lars.roos@10mila.se
Föreningen Tiomilakavlen Lars Gerhardsson Föreningen Tiomilakavlen 0730-261513 lars.gerhardsson@10mila.se

 

Sponsorer
 • Motala kommun
 • Linköpings kommun
 • Holmen
 • Försvarsmakten
 • Fortifikationsverket
 • Arla Plast
 • NCC
 • BoreNet
 • Tjällmo Handel
 • Vaccinering
 • Mättjänst
 • Intersport
 • Petzl
 • Linköpings universitet
 • Selecta
 • Arktic-Cool
 • Danske Bank
 • Däckpartner
 • Prodelox AB
 • KPMG
 • Platen
 • Motala verkstad
 • Agero
 • Omega Point
 • Motala Motormuseum
 • Vattenfall
 • Häggbergs Traktor & Maskin
 • WSP Sverige
 • Stures Rör
 • Östergötlands idrottsförund
 • Vätternrundan
 • FRICK Event & Konsult
 • Sterisol
 • IT Bolaget Per & Per
 • Tekniska Verken
 • Coor
 • Elgiganten
 • Peab
 • Lambertsson
 • Ramirent
Arrangörer