10-MILA 2003

10-MILA för 58:e gången

K A R T K L I P P

- Kartklippen nedan visar delar ur tävlingsområdet som kommer att användas vid 10-MILA 2003.
- Pieces of the competition area which will be used in 10-MILA 2003

>> Gamla kartor / Old maps