<% page=request.querystring("page") %>
 
Startlista / Startlist
Lag / Teams         Laguppställning lämnas på anmälningssidan
Visa/Show:
Ungdom/Youth || Damer/Ladies || Herrar/Men || Veteran

<% klass=Request.Querystring("klass") %> <% if klass="" then %> Välj klass ovan / Choose class above <% elseif klass="Herr" OR klass="Dam" OR klass="Ungdom" OR klass="Veteran" then %> <%=klass%>

Lag/Team <% SQLStmt = ("SELECT Nr, SIKlass, SIStartnr, SIDistrikt, SIKlubbNr, SILagnr, SILagnamn, uppdaterad, internet FROM 2005_lag where SIklass='" & klass & "' order by SIStartnr ") Set RS = objDBConnection.Execute(SQLStmt) Do Until RS.EOF Set objSIStartnr = RS("SIStartnr") Set objSILagnamn = RS("SILagnamn") Set objSILagnr = RS("SILagnr") Set objinternet = RS("internet") Set objuppdaterad = RS("uppdaterad") Set objnr = RS("nr") Set objdistrikt = RS("SIDistrikt") %> <% if intRowColor = 0 Then %> <% Response.Write("")%> <% Response.Write("")%> <% Response.Write("")%> <% if objdistrikt < 69 then%> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 70 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 71 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 72 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 76 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 78 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 79 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 81 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 82 then %> <% Response.Write("")%> <% else %> <% Response.Write("")%> <% end if %> <% Response.Write("") %> <% Response.Write("") %> <% intRowColor = 1 %> <% Elseif intRowcolor = 1 then %> <% Response.Write("")%> <% Response.Write("")%> <% Response.Write("")%> <% if objdistrikt < 69 then%> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 70 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 71 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 72 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 76 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 78 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 79 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 81 then %> <% Response.Write("")%> <% elseif objdistrikt = 82 then %> <% Response.Write("")%> <% else %> <% Response.Write("")%> <% end if %> <% Response.Write("") %> <% Response.Write("") %> <% intRowColor = 0 %> <% End if %> <% RS.MoveNext Loop RS.Close %>
  Startnr    
 ") & objSIStartnr & (" ") & objSILagnamn & (" ") %> <% if objuppdaterad=1 then %> <% Response.Write("Team") %> <% else %> <% Response.Write(" ") %> <% end if %> <% Response.Write("
 ") & objSIStartnr & (" ") & objSILagnamn & (" ") %> <% if objuppdaterad=1 then %> <% Response.Write("Team") %> <% else %> <% Response.Write(" ") %> <% end if %> <% Response.Write("
<%end if%>

Visa/Show:
Ungdom/Youth || Damer/Ladies || Herrar/Men || Veteran