Livgardet

Livgardet

Livgardet är Försvarsmaktens centrum för internationell tjänst, strid i bebyggelse, militärpolistjänst, och statsceremoniell tjänst. Regementet har anor från 1521 som Gustav Vasas livvakter. Årligen utbildas 1200 värnpliktiga vid regementets kaserner i Kungsängen och Stockholm. Livgardet är också det enda förbandet i landet som har hästar och ridutbildning. Varje år utbildas 1500 anställda soldater i den svenska Utlandsstyrkan och 2000 personer från mer än 50 nationer deltar i internationella kurser.

www.livgardet.mil.se

10MILA 2005