Organizers

 

 

 

 

 

 

10MILA Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste deutschsprachige Casinos im Internet für Spieler 2022

Jedes Land hat ein Gesetz zur Kontrolle der Glücksspielindustrie. Eine strenge Überwachung verringert die Zahl der Gauner, erschwert aber die Tätigkeit ehrlicher Glücksspieleinrichtungen. Damit alles legal ist, muss ein lizenziertes Casino von einer speziellen Kommission geprüft und von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Nicht alle Glücksspielseiten haben einen legalen Status in Deutschland - Sie sollten dort nicht spielen. Speziell für Sie haben wir beliebte Clubs überprüft und eine Liste der besten deutschen Casinos auf http://www.deutschlandcasinos.info/ mit Integritätskontrolle zusammengestellt, denen Sie vertrauen können. Die Vorschriften für die Erteilung von Genehmigungen werden von einem speziellen Ausschuss festgelegt. Dadurch wird die Kontrolle über die Aktivitäten von Glücksspielseiten erheblich vereinfacht. Die Aufsichtsbehörde legt die Verhaltensregeln für jeden Vertragsteilnehmer fest: Eigentümer, die ein lizenziertes Online-Casino in Deutschland eröffnen, Mitarbeiter und Partner. Und die Strenge der Vorschriften ist vergleichbar mit den Anforderungen für die Gewährung eines Bankkredits. Es gibt viele Anforderungen, die alle im Vertrag festgelegt sind. Hier sind die 4 wichtigsten Bedingungen für ein lizenziertes Casino: Um die Stabilität des künftigen Geschäfts zu gewährleisten, müssen die Unternehmensgründer über einen finanziellen Hintergrund oder einschlägige Erfahrung verfügen; kein Mitglied der Organisation darf in illegale Aktivitäten verwickelt sein - andernfalls wird der Antrag abgelehnt, ohne dass er berücksichtigt wird; wenn die Eigentümer ein anderes zugelassenes Kasino besitzen, muss das Unternehmen einen guten Ruf haben; vollständige Transparenz aller Geschäftsabläufe (Unternehmensstruktur, Informationen über Mitarbeiter und Partner, finanzielle Situation). Unsere deutschen Experten haben beliebte lizenzierte Casinos mit Integritätskontrolle untersucht und die besten von ihnen ausgewählt. Wenn Sie sich auf den Seiten mit dem Rating registrieren, erhalten Sie garantiert: eine aktualisierte Spielesammlung von führenden Entwicklern, großzügige Boni, den besten Service und eine Garantie für die Sicherheit Ihres eigenen Geldes.

Tiomilas historia – del tre

Den ökande förändringstakten har fortsatt att sätta sin prägel på arrangemanget. Under 80- och 90-talet har tekniken underlättat för arrangörer och deltagare samt nya klasser lagts till och tagits bort.

Datoriserat banläggningsstöd 1989

Tiomila var ett omfattande arbete för banläggarna, särskilt beroende på alla gafflingar som skulle kollas och dubbelkollas. Men från och med 1989 hade man stor hjälp av det datoriserade banläggarstödet som då fanns på plats. Året innan hade man ägnat fyrtio timmar åt att göra kontrollbeskrivningar enligt banläggaren. 1989 tog detta blott två timmar och man kunde dricka kaffe medan datorn gjorde utskriften.

Fler klasser 1992 och 2004

1992 års arrangörer lade till en ungdomsklass, där fem löpare, varav två sprang parallellt på de samgafflade sträckorna 3 och 4. Ungdomarna från Turun Suunnistajat i Finland segrade i premiärupplagan. Hela 274 lag anmälde sig och tävlingen upplevdes av de allra flesta mycket positivt. Med små justeringar har ungdomskavlen fortsatt alltsedan premiäråret.

Överlevt har dock inte den klass för äldre orienterare som hade premiär 2004. Beroende på alltför låg status och ett alltför pressat tidsschema ströks den tävlingen redan efter några få år.

Elektronisk stämpling 1995

Efter att Apoteket helt lämnat Tiomila som sponsor 1994 kom Telia in som ny samarbetspartner. Just teknikutvecklingen var ett villkor för att bolaget skulle vara med. Telia satsade på att vara ett företag som låg i täten beträffande teknikutveckling just inom idrott.

Vi Tiomilaarrangörer kom överens med det norska företaget Regnly (senare namnändrat till Emit) om att använda deras system. Tillsammans med Telia Mobitex kunde vi ombesörja automatisk tidsregistrering, tidsrapportering och automatisk stämpelkontroll. Dessutom tillgång till kontrolltiderna samtidigt som löpare ”stämplar” ute i skogen.

Många frågetecken restes inför och efter beslutet. I efterhand konstaterades dock att resultatet var mer av succé än fiasko. Den elektroniska stämplingen används fortfarande även om system och leverantör är utbytta.

Norgedominansen 1997-2012

De norska lagen hade länge svårt att få med sig en seger hem västerut i Tiomila. Till skillnad från de finska lagen som fram till 1996 hade fem segrar. Men 1997 gick "proppen ur". Det året plus de kommande femton åren kunde norrmännen bokföra hela tretton vinster, av dem nio från suveräna Halden SK.

Finska lag har vunnit fyra gånger till därefter, så finländare ståtar numera totalt med nio Tiomilasegrar.

Damkavlen har elva gånger vunnits av norska lag, åtta av finska och två av danska.

Utlokalisering 2004

För första gången 2004 lades arrangemanget Tiomila ut på entreprenad utanför Stockholmsklubbarna, som varit ägande sedan starten 1945. En allians av Norrköpingsklubbar åtog sig arrangemanget som avhölls med arena nära Kolmårdens djurpark. Arrangörerna skötte sig med bravur och efter 2004 har Tiomila på motsvarande sätt varit utlokaliserat tio av de femton år som följt.

Tre av de kommande fyra årens Tiomila kommer likaså att avgöras med externa arrangörer.

Tiomilastarten 1991

Emitstämpelbrickan 1995

En skön åskådarnatt 1997

Tiomilasegrarna Haldens SK 1999

 

 

Entries 2023

Total Entries603
Ungdomskavlen145
Tiomilakavlen227
Damkavlen231
Sweden377
Finland143
Norge69
Denmark4
Czech Republic4
Switzerland4
Lithuania1
Latvia1