• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

Ny styrelse formad för framtiden

 

Under ett extrainsatt årsmöte i mitten av juni valdes en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret. I samband med årsmötet beslutades även om en ny arbetsordning för Tiomilaföreningen.

Styrelsen som valdes för det kommande verksamhetsåret ser ut som följande:

Martina Sundberg.

Till ny ordförande valdes Martina Sundberg (IFK Enskede) på 1 år.

Ledamöter för ett år blev det nyval av Magnus Falkenström (IFK Göteborg), Thomas Widehag (Sundbybergs IK), samt omval av Christer Nordström (OK Älvsjö-Örby).

Som ledamöter för två år blev nyval av Ulf K. Rask (IFK Mora) och Daniel Roos (Attunda OK) samt omval av Göran Reinholdsson (Järfälla OK).

Ur den gamla styrelsen har Stefan Gustafsson (Skarpnäcks OL), Claes Wallin (Attunda OK) och Erica Carlinger (Skogsluffarnas OK) avsagt sig vidare uppdrag. Tiomilaföreningen vill tacka dem för sitt arbete och engagemang i styrelsen de senaste åren.

Vill du komma i kontakt med styrelsen i 10MILA-föreningen så görs det enklast via e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Utöver val av styrelse för det kommande verksamhetsåret beslutades även om en ny arbetsordning för Tiomilaföreningen. Utöver en styrelse så bildas en coachgrupp och ett ägarråd. 

Anledningen bakom denna förändring är att Tiomila de senaste åren har utvecklats organisatoriskt och nuvarande arbetssätt inte längre är anpassat till vad som krävs för ett så stort arrangemang. Det som tidigare varit en stor styrelse med fokus på både strategiskt och operativt arbete kommer framöver vara en något mindre styrelse med mer fokus på det strategiska arbetet.

Tidigare år har det operativa arbetet tagit mycket tid i styrelsens arbete och målet med den nya organisationen är att styrelsen ska kunna fokusera mer på det strategiska arbetet med Tiomilas framtid, så som frågor kring avtal, utveckling och kvalitetsarbete, för att fortsätta vara ett av orienteringens flaggskepp.

Samtidigt som styrelsen blir mindre behöver vi har fortsatt stort fokus på att arrangera bra tävlingar tillsammans med våra årsarrangörer. Det operativa arbetet, frågor som rör enskilda arrangemang, kommer framöver att hanteras i den nybildade coachgruppen. Coachgruppen leds av Christer Nordström (OK Älvsjö-Örby) och innehåller de coacher som jobbar direkt mot respektive års-arrangör samt ytterligare några personer med kunskaper inom bland annat IT och banläggning.

Ägarrådet består av en representant från vardera av Tiomilas nio ägarföreningar. Syftet med ägarrådet är att aktivera medlemsföreningarna mer än tidigare och, genom det, få en bred samsyn i frågor som är viktiga för Tiomilas utveckling.