Kontakt

Generalsekrterare:
Kjell Holmström

Logi:
Andreas Hellgren

Tävling/Träningspaket:
Pelle Skullman

Info/Press:
Hans Söderberg

Marknad:
Mats Rosander

Arena:
Ulf Johnsson