10MILA strävar efter att genomföra årets arrangemang så hållbart som möjligt, där återvinning är en bärande kraft för att detta ska bli verklighet. Därför är det glädjande att vi tillsammans med vår samarbetspartner E.ON Energidistribution AB bryter ny väg för hållbarhet och återvinning på ett av de största idrottsarrangemangen i Sverige.

Det centrala i samarbetsavtalet mellan 10MILA och E.ON bygger på att arrangemanget producerar sitt eget behov av el genom återvinning genom E.ON:s nya kretsloppsanläggning i Högbytorp.

Vi kan även informera om att E.ON tillhandahåller elanslutning och reservkraft till hela arrangemanget under 10MILA samt bidrar till lösningen för uppvärmning av duschvattnet.

Utöver det bekostar E.ON insamlingen och transporten av brännbart och biologiskt matavfall från arrangemanget till E.ON:s anläggning i Högbytorp.

Vid frågor, kontaktpersoner:

10MILA 2020, Attunda OK: Lena Buhre, ordförande Attunda OK och Göran Andersson, Marknad & Försäljning

E.ON Energidistribution AB: Mattias Fredriksson, chef kund- och säljrelationer lokalnät, E.ON Energidistribution AB och Lena Berglund, Regional Kommunikationschef

Anmälda 2021