10MILA 2020 kommer, som tidigare meddelats, inte att arrangeras den 2-3 maj i Upplands-Bro och heller inte senare. Detta på grund av redan inplanerade militärövningar och annan verksamhet i tävlingsområdet. Tiomilaföreningens målsättning är dock att 10MILA 2020 ska kunna genomföras senare i höst på annan plats.

Tiomila är en viktig tävling för svensk orientering och arbete pågår för att kunna bjuda in till tävling i höst. Tid och plats kommer att meddelas så fort som möjligt när alla pusselbitar fallit på plats. Målsättningen är att genomföra samtliga tre kavlar men upplägget kan ändras utifrån givna förutsättningar. Ny inbjudan publiceras så snart det är möjligt.
De klubbar som ännu inte avbokat tåg-/flygbiljetter, boende med mera rekommenderas att göra det omgående.
Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna för föreningarna, deltagarna och arrangörerna pågår det fortfarande en utredning i samarbete med Svenska orienteringsförbundet och vi återkommer med information så snart som möjligt.
Tiomilaföreningen vill också rikta ett stort tack till arrangörsföreningarna Attunda OK, Järfälla OK, Solna OK, Sundbybergs IK samt Väsby OK för deras starka engagemang och allt arbete som de lagt ned för det planerade, men nu inställda jubileumsarrangemanget i Upplands-Bro 2-3 maj. Vi vill också rikta ett stort tack till Upplands-Bro kommun samt Livgardet för deras stöd till 10MILA 2020.


Christer Nordström
Ordförande Föreningen Tiomilakavlen

Anmälda 2021