Anvisningar 2015

Anvisningar Tiomila – utgåva september 2015 är resultatet av en ständigt pågående kvalitetsutvecklingsprocess inom Föreningen Tiomilakavlen. En process vilken har fått en ökad betydelse i och med att Tiomila utlokaliseras och arrangeras av andra aktörer än föreningens egna medlemsföreningar. Mycket av erfarenheterna av att arrangera sitter så att säga i ”väggarna” hos Föreningen varför behovet av en samlad dokumentation kring tävlingens ingående delar och moment har efterfrågats. Anvisningar Tiomila är ett första steg i riktningen mot en, om än inte heltäckande, sammanställning över dragna erfarenheter och slutsatser efter 70 års arrangerande av Tiomila.

Anvisningar Tiomila september 2015

Anvisningar Tiomila 2015 (zip) 

Tillägg 2016 till Anvisningar Tiomila 2015 (zip) 

NYHETER 2017

10MILA 2016

10MILA 2017