Vårens Tiomila ställs in

Tiomila kommer inte att arrangeras i Valdemarsvik som planerat. Återigen är det coronapandemin som gör att orienteringsklassikern skjuts på framtiden.
Och återigen undersöker Tiomilaföreningen om Tiomila kan flyttas till hösten.

Under 2020 blev Tiomila inställt två gånger om. Enligt ursprunglig planskulle tävlingarna ha avgjorts i Upplands-Bro i början av maj, men en månad
dessförinnan fattades beslut om att flytta stafetterna, tidsmässigt, till hösten och geografiskt till Idre Fjäll.
Coronasmittan omöjliggjorde dock större arrangemang under hela fjolåret och i somras togs beslutet att även Idre Fjäll ställde in.
Inför 2021 har planeringen för ett Tiomila i Valdemarsvik 1-2 maj pågått i fyra år. Men nu har Tiomilaföreningen, arrangören och Svenska
Orienteringsförbundet i samråd bestämt att ställa in även tävlingarna 1-2 maj.
- Coronapandemin har påverkat och drabbat oss hårt och vi ser inga möjligheter att, utifrån rådande omständigheter, kunna bjuda in till ett Tiomila i Valdemarsvik 1-2 maj. Vi beklagar detta djupt mot bakgrund av att, som vi noterat, många föreningar sett fram mot att delta i årets Tiomila i maj i Valdemarsvik.  Det är även beklagligt mot all den tid våra ideella krafter lagt ner i förberedelsearbetet, säger årets generalsekreterare Kjell Holmström.
Innan det definitiva beslutet fattades inväntade parterna den senaste återrapporteringen från Folkhälsomyndigheten till regeringen gällande justeringar och undantag i den nya pandemilagen. Där framkom dock inga besked som gav anledning till ändring av beslutet. De förutsättningar som värderats är bland annat begränsningar för folksamlingar, begränsningar för inresa från andra länder, risk för smittspridning under tävlingen samt ekonomiskt utfall.
Beslutet att ställa in arrangemanget den 1-2 maj kommer inte som en överraskning och arbete pågår för att se om och när ett Tiomila eventuellt skulle kunna genomföras i höst.
- Vi ska nu på allvar undersöka om vi istället kan arrangera till hösten. Där är första uppgiften att utreda om Valdemarsvik har möjlighet att flytta
sitt arrangemang, säger Tiomilaföreningens ordförande Christer Nordström, som hoppas kunna återkomma med fler besked inom kort.
Vad som händer helgen 1-2 maj är också en fråga som skyndsamt ska utredas.
- Det finns ett väldigt stort sug efter skogsstafetter ute i landets elitklubbar. Inledningsvis diskuterar vi med Tiomilaföreningen om de skulle vara intresserade av att jobba för att få till ett kraftigt nerskalat elitarrangemang den aktuella helgen. Annars kan det säkert finnas andra intressenter, säger Tomas Stenström, idrottschef på Svenska Orienteringsförbundet.

För kontakt:
Tiomilaföreningens ordförande: Christer Nordström, 010-480 55 70
Arrangören 2021 Generalsekreterare: Kjell Holmström, 070-839 00 35

Anmälningar 2023

Totalt anmälda603
Ungdomskavlen145
Tiomilakavlen227
Damkavlen231
Sweden377
Finland143
Norge69
Denmark4
Czech Republic4
Switzerland4
Lithuania1
Latvia1