Tävling

Preliminär Inbjudan:

Välkommen till Nynäshamn 28-29 april 2018

2018 är 10MILA tillbaka i Stockholmsområdet med Nynäshamn som plats för 73:e upplagan.

Arenan, Kvarnängens IP, är centralt belägen och lätt att nå med goda allmänna kommunikationer.

2018 års kavlar kommer att bjuda på riktig vildmarksorientering med rejäla höjd- och brantpartier. Mellan höjderna förekommer en del sammanhängande flacka partier med igenvuxen kulturmark och varierande framkomlighet.

Senast uppdaterad tisdag, 12 december 2017 09:38