Tiomila Upplands-Bro behåller fem procent av anmälningsavgifter

Inställda Tiomila Upplands-Bro fick nyligen besked om statligt krisstöd på 778 000 kronor. För att täcka tagna kostnader som krisstödet inte omfattar behåller arrangören fem procent av anmälningsavgifterna till Tiomilakavlen och Damkavlen.

Vårens inställda Tiomila innebar ett stort ekonomiskt bakslag och ansökan gjordes om statligt krisstöd via Riksidrottsförbundet. I mitten av maj beslutade dessutom Svenska Orienteringsförbundet att Tiomilaföreningen beviljas dispens att behålla en del av anmälningsavgifterna, utifall Tiomila inte skulle få önskat statligt kompensationsstöd.

Fört en dryg vecka sedan kom så beskedet: Tiomila Upplands-Bro får 778 000 kronor i krisstöd. Summan täcker en stor del av de kostnader som tagits av arrangören, men inte allt.

Svenska Orienteringsförbundets styrelse har nu beslutat att arrangören får behålla fem procent av anmälningsavgifterna för anmälda lag i Tiomilakavlen och Damkavlen. Det motsvarar sammanlagt 140 000 kronor. Anmälningsavgifterna till Ungdomskavlen betalas tillbaka fullständigt. 

För att inte belasta de anmälda föreningarna ytterligare har Tiomilaföreningen beslutat att inte ta ut någon licensavgift. Likaså har Svenska Orienteringsförbundet beslutat att ingen arrangemangsavgift tas ut.

Innan veckans slut kommer information om hur återbetalningarna kommer gå till.

/Föreningen Tiomilakavlen

Anmälningar 2022

Totalt anmälda887
Tiomilakavlen307
Damkavlen315
Ungdomskavlen265
Sweden594
Norge144
Finland94
Czech Republic29
Denmark19
Switzerland2
Poland2
Portugal1
Latvia1
Slovakia1