Justering av banlängder

Banläggarna till 10MILA har gjort några ytterligare justeringar av banorna och banlängderna på några sträckor för herrarna. Sträckorna 1-8-9 har blivit 100-200m kortare medan sträcka 10 är 500m kortare. Två sträckor, 5-6 är nu 200m längre. Detta är de nya banlängderna:

Sträcka 1: 10,5 km
Sträcka 2: 11,9 km
Sträcka 3: 7,0 km
Sträcka 4: 16,8 km
Sträcka 5: 7,3 km
Sträcka 6: 7,3 km
Sträcka 7: 11,6 km
Sträcka 8: 9,7 km
Sträcka 9: 7,6 km
Sträcka 10: 15,6 km
Senast uppdaterad tisdag, 21 februari 2017 21:26