miljodiplom

 


 

Tävlingen genomförs med stöd av:
__________________________________________
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
Samarbetspartners:
__________________________________________

Banläggarnas ord

Allmänt 10MILA

Årets 10MILA kommer att erbjuda orientering från startpunkten fram till mycket nära mål. Terrängen är både mer lättsprungen och mer orienteringskrävande än normal Göteborgsterräng. Kuperingen är bitvis mycket krävande men det går att hitta vägval där de brantaste partierna undviks. De kuperade områdena blandas med mycket snabblöpta partier med liten kupering och fast underlag med många berghällar. Eftersom Arenan ligger lågt blir det en fysisk utmaning redan till startpunkten. Generellt sett erbjuder terrängen mycket god framkomlighet och sikt. Det finns enbart ett fåtal mindre grönområden på kartan. Terrängen ger oss möjlighet att pröva många olika förmågor hos löparna och banläggningen har fokuserat på variation – enklare lättlästa partier blandas med orienteringskrävande – både med diffus och mer detaljerad kurvbild. Variation ser vi även i sträckornas karaktär med viss skillnad i svårighet med avseende på finorienteringen. Ett stort område används och de olika sträckorna går delvis i olika områden. Detta gör att löpare på olika sträckor kommer att springa i olika typer av terräng, och att täten på de flesta sträckor kommer att springa i något nytt område utan spår från tidigare sträckor. Vi har även många ”nya” kontroller på sena sträckor för att minska inverkan av spår för tätlagen.

 

Banläggarnas ord - Ungdomskavlen

Vi kommer i fyra nyheter de närmaste veckorna låta våra banläggare kommentera terräng och banor för att ge er en rättvis bild över vad som väntar på årets 10-mila. Först ut är Lennart Andersson, banläggare för ungdomskavlen.

Ungdomskavlen

Ungdomsbanorna är mer fysiskt krävande än de senaste åren, dels beroende på kraftigare höjdskillnader, men också att stigarna till stor del utnyttjas som ridstigar. Ytterligare utmaningar är att det är begränsad planbildsorientering för de orangea banorna. Dessa banor innehåller mycket grovorientering där kompasstöd är en fördel, då ledstänger och inläsningspunkter kan vara mindre distinkta. Det finns dock tydliga hållpunkter på sträckorna i form av större eller mindre raviner, större sankmarker och tydliga bäckar. Särskilt ravinerna gör att planeringen av sträckan är viktig för att inte tvingas till att avverka onödiga höjdmeter. Stigsystemen består ofta av smalare stigar som kan vara svåra att upptäcka vid vinkelrätt passage. Löpbarheten i terrängen är väldigt god; bortsett från tuvmossarna är undervegetationen mycket begränsad. Inga grönområden eller hyggen förekommer på ungdomsbanorna. För löparna på sträcka 2, den gula banan, gäller det att vara uppmärksam hela tiden då de stigar som utnyttjas kan vara smala och i vissa partier otydliga. Otydligheten framgår av kartan.

 

stracka1På denna sträcka bör man undvika sankmarkerna längs sträckans mittlinje då deras utseende - långsmala, diffusa och uppe på en höjdplatå - indikerar att det är tuvmossar med otydliga gränser. Svårt att använda som distinkta ledstänger och med stor sannolikhet tungsprungna. Att välja höger- eller vänstervägval har båda sina för- och nackdelar. Det vänstra får en osäkrare, men mycket mer lättsprungen, ingång till kontrollen. Upplevs vägvalet som svårorienterat är det lämpligt att dra lite mer till vänster för att ha koll på den stora sankmarken. Det högra vägvalet skall leda fram till att fångas upp av stigen och vid osäkerhet kan kraftledningen användas som ett riktmärke. En mer distinkt sista säkra på detta vägval, men det gäller att lämna stigen så högt upp som möjligt för att inte trilla ner i ravinen och få onödiga klättringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stracka1Ett exempel på sträcka där det finns en eller flera tvärsgående raviner som gör att vägvalet bör planeras så att antalet onödiga höjdmeter minimeras. Att i denna terrängtyp ta förhastade beslut, kan resultera i rejäla, oönskade klättringar. Men rätt utnyttjade är ju ravinerna också väldigt bra hållpunkter på sträckan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husbilar

 

husbilIdag är det närmare 900 lag anmälda till tävlingen. Många lag kommer att bo i skolor som arrangören anordnar. På arenan finns tält med golv att boka, samt husvagnplatser. Det förväntade antalet husbilar är få och om man kommer med husbil ska man boka plats på hårda ytor vid Lexbyskolan. Detta ska bokas via Eventor. Det finns ingen möjlighet att köra ut på bilparkeringen för annat än personbilar, då den ytan inte tål så tunga fordon. Vi kan inte riskera att husbilar kör fast på ängen. Boka därför plats och få tillgång till toaletter och dusch. Det är gångavstånd till arenan.

 

Löparbank

 

Är ni en klubb som söker löpare till något av era lag?
Är du en löpare som vill springa i ett lag?
Är ni ett gäng löpare som kanske kan bilda lag tillsammans?

Här är chansen att delta i årets 10MILA i Partille/Göteborg. 
Nu öppnar vi en löparbank inför årets tävling.

Läs mer om hur du gör här.

 

Specialpriser från Tallink Silja

 

Specialpriser från Tallink Silja på Konferenser, Träningsläger, Tävlingar

Läs mer på https://www.tallinksilja.se/idrottsresor

TallinkSiljaGalaxy 

10MILA countdown

Tidigare avsnitt

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Terränggenomgångar

Terrängen i Göteborg avsnitt 1

Terränggenomgång avsnitt 2

Terränggenomgång avsnitt 3

Extramaterial

Hela intervjun med Thomas Norgren

 

NYHETER 2017

 • Avlysning 2017


  10MILA 2017 avgörs utanför Göteborg. Följande område är avlyst för träning och tävling. Klicka...
  Läs mer...

10MILA.SE