• Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners
 • Samarbetspartners

Lucka 8

Alla får vara med på 10MILA

Vi fick en förfrågan från LiTHe Vilses, studentföreningen vid Linköpingsuniversitet. Förening inte är knuten till SOFT utan SAIF (Sveriges Akademiska IF). Deras orienterande medlemmar tävlar inte i LiTHe Vilses namn för sina moderklubbar. Nu är det ett gäng tjejer som efter det de sprungit damkaveln vill springa 10MILA-kaveln också i LiTHe Vilses namn. Det klart att de är varmt välkomna att göra det.

Paragrafen TR 3.4.5 i tävlingsreglerna lyder:
I stafett, som inte är mästerskapstävling, får arrangören tillåta att lag med tävlande som inte är medlem i SOFT-förening deltar. Medlem i SOFT-förening som deltar i ett sådant lag ska ha tillstånd av sin SOFT-förening att delta.

Vi välkomnar alla lag. Det enda viktiga här är alltså att aktiva orienterare skall ha ett OK från sin klubb att de inte behövs i klubbens lag.

Sätt ihop ett lag med grannar, kompisar eller kollegor. Utmana varandra och kom till start. Har ni lust att springa så har vi tid att vänta, vi skall göra vårt bästa för att även de som behöver lite längre tid skall få en trevlig upplevelse.